Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВКА 1291
дата на запис: издание 1972 г.
melodist / 2017-03-25 15:00:10 / Редакция № 5: 2022-06-29 20:54:38
Изображение
Страна I
Оп. 86. No 4. На музиката (An die Musik) / текст Шобер — 3.00
Оп. 2. Маргарита на чекръка (Gretchen am Spinrade) / текст. В. Гьоте — 3.35
Оп. 59. No 4. Да се смееш и да плачеш (Lachen und Weinen) / текст Л. Бюкарт — 1.55
Оп. 20. No 2. Пролетна вяра (Fruhlingsglaube) / текст Л. Уланд — 3.05
Оп. 32. Пъстървата (Die Forelle) / текст Шубарт — 2.05
Жалбата на девойката (Mädchens Klage) / текст Фр. Шилер — 5.10
Оп. 89. No 10. Пощата (Die Post): из цикъла Die Winterrsise — 2.25

Страна II
Оп. 1. Горски цар (Erikönig) / текст. В. Гьоте — 4.35
Гълъбова поща (Die Taubsnpost): из цикъла Schwannengesang / текст Зейдл — 3.20
Престой (Aufenthalt): из цикъла Schwannengesang / текст Релщаб — 3.40
Оп. 92. No 1. Синът на музите (Die Musensohn) / текст. В. Гьоте — 1.55
Оп. 89. No 5. Липата (Der Lindenbaum): из цикъла Die Winterrsise — 4.25
Оп. 89. No 15. Гарванът (Die Krähe): из цикъла Die Winterrsise / текст В. Мюлер — 1.47
Оп. 5. No 1. Нестихваща любов (Reztlose Liebe) / текст. В. Гьоте — 1.15

Съпровожда Елена Миндизова - пиано
melodist / 2017-03-25 15:00:31 / Редакция № 6: 2023-11-11 23:47:32
Изображение
melodist / 2019-10-12 19:23:43
Изображение
melodist / 2019-10-12 19:23:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка