Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВКА 1291
дата на запис: издание 1972 г.
melodist / 2017-03-25 15:00:10 / Редакция № 5: 2022-06-29 20:54:38
Изображение
Оп. 86. No 4. На музиката (An die Musik) / текст Шобер.
Оп. 2. Маргарита на чекръка (Gretchen am Spinrade) / текст. В. Гьоте.;
Оп. 59. No 4. Да се смееш и да плачеш (Lachen und Weinen) / текст Л. Бюкарт.
Оп. 20. No 2. Пролетна вяра (Fruhlingsglaube) / текст Л. Уланд.
Оп. 32. Пъстървата (Die Forelle) / текст Шубарт.
Жалбата на девойката (Mädchens Klage) / текст Фр. Шилер
Оп. 89. No 10. Пощата (Die Post): из цикъла Die Winterrsise

Оп. 1. Горски цар (Erikönig) / текст. В. Гьоте.;
Гълъбова поща (Die Taubsnpost): из цикъла Schwannengesang / текст Зейдл.
Престой (Aufenthalt): из цикъла Schwannengesang / текст Релщаб.
Оп. 92. No 1. Синът на музите (Die Musensohn) / текст. В. Гьоте.
Оп. 89. No 5. Липата (Der Lindenbaum): из цикъла Die Winterrsise
Оп. 89. No 15. Гарванът (Die Krähe): из цикъла Die Winterrsise / текст В. Мюлер.
Оп. 5. No 1. Нестихваща любов (Reztlose Liebe) / текст. В. Гьоте.

Съпровожда Елена Миндизова - пиано
melodist / 2017-03-25 15:00:31 / Редакция № 5: 2019-10-12 19:31:09
Изображение
melodist / 2019-10-12 19:23:43
Изображение
melodist / 2019-10-12 19:23:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка