Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
173
melodist / 2017-03-20 20:45:28 / Редакция № 7: 2022-11-09 02:26:55
Изображение
А)Рапсодия в синьо (Дж. Гершуин) изп. на пиано Ото Либих с естр. орк., дир. Б. Симеонов

В) Серенада в синьо (Плесов) изп. на пиано Б. Ненков с естр. орк., дир. Б. Симеонов
Празник на струнните инструменти (Костеланец) изп. естр. орк., дир. Б. Симеонов
melodist / 2017-03-20 20:45:50 / Редакция № 5: 2021-03-24 21:37:52
Изображение
melodist / 2018-07-31 20:56:34 / Редакция № 2: 2020-09-18 23:50:49
Изображение
melodist / 2018-07-31 20:56:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка