Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
030206
melodist / 2018-07-18 19:52:01 / Редакция № 3: 2022-07-09 00:07:46
Изображение
1. Надолу по Питерска (Walking down the Piterska) ; Обр. Ал. Лабински/Чернояров, съпр. хор "Фьодор Поторжински" и орк. балалайки. - 2'06";
2. Ноченка (A darling night) ; Обр. Фьодор Поторжински", съпр. хор "Фьодор Поторжински". - 5'16" ;
3. Бандура(A bandore) ; Обр. "Фьодор Поторжински" , съпр. хор "Фьодор Поторжински". -3'23" ;
4. Надолу по Волга (Down the Volga) ; Обр. "Фьодор Поторжински" , съпр. хор "Фьодор Поторжински". - 3'33" ;
5. Дубинушка (Doubinoushka) ; Обр. "Фьодор Поторжински" , съпр. хор "Фьодор Поторжински". - 4'54" ;
6. Легенда за дванайсетте разбойника (A legend of the twelve bandits) ; Обр. "Фьодор Поторжински" , съпр. хор "Фьодор Поторжински". - 5'50" ;
7. Масленица (Maslenitsa) ; Обр. Ал. Серов, съпр. хор "Фьодор Поторжински" и орк. балалайки. - 4'32" ;
8. Наричат ме глупак (They call me a fool.) ; Муз. М. Балакирев, съпр. на пиано Серж Заполски. - 1'10" ;
9. Фалшивата нота (The false note) ; Муз. Ал. Бородин, съпр. на пиано Серж Заполски. - 1'34" ;
10. За бреговете на далечната родина (For the love of far away motherland's water-sides) ; Муз. Ал. Бородин, съпр. орк. на Парижката консерватория, дир. Андре Клюйтанс. - 3'29" ;
11. Желание (A desire) ; Муз. Ц. Кюи, съпр. на пиано Ал. Лабински. - 2'23" ;
12. Морето е спокойно (The sea is calm) ; Муз. Н. Римски-Корсаков, съпр. на пиано Ал. Лабински. - 1'02" ;
13. По хълмовете на Грузия (In the hills of Georgia) ; Текст Ал. С. Пушкин, муз. Н. Римски-Корсаков, съпр. на пиано Ал. Лабински. - 2'20"
14. Пророкът (The prophet) ; Текст Ал. С. Пушкин, муз. Н. Римски-Корсаков, съпр. орк. на Парижката консерватория, дир. Андре Клюйтанс. - 4'52" ;
15. Къде си ти, звездичке (Where are you, dear Starlet) ; Текст и муз. М. Мусоргски, съпр. на пиано Ал. Лабински. - 4'30" ;
16. Нощ (A night) ; Текст Ал. С. Пушкин, муз.М. Мусоргски, съпр. на пиано Ал. Лабински. - 3'05" ;
17. Гопак (Gopak) ; Текст Мей, муз. М. Мусоргски, съпр. орк. на Парижката консерватория, дир. Андре Клюйтанс. - 2'29" ;
18. Серенада из цикъла "Песни и танци на смъртта" (Serenade from the cycle "Songs and dances of death") ; Текст Ал. Голенишчев/Кутузов, муз. М. Мусоргски, съпр. орк. на Парижката консерватория, дир. Андре Клюйтанс. - 5'06" ;

касета ВКМС 7812 (16 трека)
melodist / 2018-07-18 19:55:41 / Редакция № 3: 2022-07-11 21:02:23
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка