Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
060216
melodist / 2018-07-18 20:18:07 / Редакция № 1: 2018-10-25 22:23:52
Изображение
Омиле ми Ягодо - обр. Христо Тодоров, дир. Коста Колев, изп. Гюрга Пинджурова
Гугутка гука в усои - обр. и дир. Коста Колев, изп. Гюрга Пинджурова
Чича рече да ме жени - обр. и дир. Коста Колев, изп. Гюрга Пинджурова
Провикнал сай Николчо - обр. и дир. Коста Колев, изп. Борис Машалов
Недо ле, Недке хубава - обр. Стефан Кънев, дир. Коста Колев, изп. Борис Машалов
Заблеяло ми агънце - обр. и дир. Коста Колев, изп. Борис Машалов
Снощи си мамо отидох - изп. Атанаска Тодорова
Мама си Пенка учеше - соло акордеон Коста Колев, изп. Атанаска Тодорова
Засвирила е тънка свирка - дир. Коста Колев, изп. Атанаска Тодорова
Заплакала е гората - обр. и дир. Христо Тодоров, изп. Йовчо Караиванов
Баба била злояда - дир. Емил Колев, изп. Йовчо Караиванов
Забрави си Марко аленото конче - обр. и дир. Христо Тодоров, изп. Йовчо Караиванов
Гукнали сиви гълъби - обр. и дир. Коста Колев, изп. Мита Стойчева
Отдолу идат ергените - обр. Стефан Кънев, дир. Коста Колев
Авлига пее - дир. Коста Колев, изп. Мита Стойчева
melodist / 2018-07-18 20:18:20 / Редакция № 1: 2023-02-26 15:06:15
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка