Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
2
2 участника имат този албум
050268
2004
melodist / 2018-07-19 13:10:39 / Редакция № 7: 2023-04-29 16:05:22
Изображение
1. Камбани на Рилската света обител. - 0.58 сек.
2. Господи воззвах. - 4 мин. 02 сек.
3. Стихира "Радуйся, великая славо, Йоанне преблажение". - 0.54 сек.
4. Слава "Приидите, православих собори. - 3 мин. 40 сек."
5. Вечернии прокимен. - 0.41 сек.
6. "Сподоби, Господи". - 0.55 сек.
7. Стиховна стихира "Преподобное отче Йоане, ты воистину извился еси". - 1 мин.
8. Слава на стиховните стихири. - 3 мин. 08 сек.
9. "И ныне" - стихира в чест на Богородица. - 1 мин. 23 сек.
10. "Ныне опущаеши раба Твоего". - 0.22 сек.
11. "Трисвятое" и "Отче наш". - 1 мин. 35 сек.
12. Заключителна песен "Богородице Дево" и "Буди имя Господне благословено". - 1 мин. 36 сек.
13. Клепала, камбанен звън. - 0.55 сек.
14. Бог Господь. - 2 мин. 42 сек.
15. Малка ектения. - 1 мин. 03 сек.
16. Величание на Св. Йоан Рилски "Научил си ни на покаяние и смирение, о достойни отче Йоане". - 0.58 сек.
17. Стихира (след псалом 50). - 0.49 сек.
18. Из празничния канон "Преподобни отче Йоане, моли Бога о нас" и "Честнейшую херувим". - 7 мин. 25 сек.
19. Светилен "Радуйся пустине Рилская". - 0.55 сек.
20. "Всякое дихание". - 1 мин. 59 сек.
21. "Слава на хвалителех". - 5 мин. 38 сек.
22. "И ныне" (празничен богородичен). - 3.34 сек. ;
23. Кондак на Св. Иван Рилски. - 1 мин. 20 сек. ;
24. Из Похвална песен за Св. Йоан Рилски "Учитель покаяния". - 2 мин. 41 сек. ;
25. Камбани на Рилската света обител. - 0.31 сек.
melodist / 2018-07-19 13:12:36 / Редакция № 4: 2022-11-26 14:30:18
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка