Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
2041
melodist / 2022-10-01 13:02:54 / Редакция № 2: 2022-10-01 13:06:45
Изображение
Обрани са веч лозята (сръбска нар. песен) / Набрала е девойко (сръбска нар. песен) - изп. П. Стефанович с орк. на Р. Живкович
melodist / 2022-10-01 13:03:59 / Редакция № 2: 2022-10-01 13:06:50
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка