Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВТА 1502
1973, дата на запис: 1973
melodist / 2017-03-26 10:04:26 / Редакция № 7: 2022-06-08 00:29:46
Изображение
I страна
Сент Луис блус / У. Хенди; изпълнява Нат Кинг Кол (2.25)
Лаура / Марчъл; изпълнява Клифорд Браун (3.15)
Кон Алма / Д. Гилеспи; изпълнява Дизи Гилеспи и Дъбъл сикс ъв Парис (3.00)
Жокер / Л. Морган; изпълнява Ли Морган (5.05)
Кафе / Бл. Стит; изпълнява Сони Стит (6.15)

II страна
Нощта на един трудов ден / Дж. Ленън и П. Маккартни; изпълнява Арт Фармър секстет (3.00)
Тъжна Коледа / Б. Дороу; изпълнява Боб Дороу с Майлс Дейвис секстет (3.00)
Едно за Гамал / Л. Морган; изпълнява Джаз Месинджърс (3.40)
Само душа / К. Луис; изпълнява Хуберт Лоус (3.40)
Прати го при мен; изпълнява Лес Маккен (4.10)
Мария / Бърнстейн - Зондхайм; изпълнява Мейнърд Фергюсън Биг Бенд (3.00)

Джазът е активно изкуство, което макар и младо — създадено в началото на века —твърде бързо намери своята публика, почитатели, критици, теоретици и естети. В днешно време, изхождайки дори само от растящия интерес към записите на джазова музика в света, можем да кажем, че това изкуство преживява своя истински ренесанс. Неговата актуалност и авторитет порастнаха благодарение на постоянното търсене на нови форми както по отношение на мелодичното, така и на ритмичното му и хармонично съдържание. В основата си джазът почива на фолклорното богатство на Африка, Америка, Европа и Азия, един факт, който по същество определя неговия прогресивен, от гледна точка на развитието на музикалното наследство, характер. От друга страна присъствието му послужи като катализатор за процесите на развитие на забавната музика и обогати нейните форми и съдържание. Като прибавим към този факт и неоспоримата истина, че джазът е музикапен жанр, който много гъвкаво и с точността на прецизен барометър реагира на политическите събития и социалните неправди в света, става ясно какво наложи издаването на албума "Джаз-панорама".
melodist / 2017-03-26 10:04:44 / Редакция № 6: 2022-06-08 00:46:41
Изображение
ДЖАЗ ПАНОРАМА II
I
1. Нат Кинг Кол - „Сент Луис блуси (У. Хенди)
2. Клифорд Браун - „Лаура" (Марчл)
3. Дизи Гилеспи - Дыбыл сикс ав Парис - „Кон Алма" (Д. Гилеспи)
4. Ли Морган - „Жокер" (Ли Морган)
5. Сони Стит - „Кафе" (Бл. Стит)

II
1. Арт Фармр секстет - „Ночь трудового дня" (Ленон-Маккартни)
2. Боб Дороу с Майлс Дейвис секстет - „Грустное рождество" (Б. Дороу) 3. Джаз Месенджерс - „Одно для Гамала" (Ли Морган)
4. Хуберт Лоус - „Только душа" (К. Луис)
5. Лес Маккен - „Позови его ко мне"
6. Мейнрд Фергюсен биг бенд -„Мария" (Бырнстейн — Зондхайм)
melodist / 2017-03-26 10:04:52 / Редакция № 4: 2022-06-08 00:42:05
Изображение
melodist / 2017-03-26 10:05:01 / Редакция № 2: 2018-04-23 22:44:09
Изображение
Andrey L. / 2017-10-13 22:15:00 / Редакция № 1: 2018-02-17 21:46:00
Изображение
Andrey L. / 2017-10-13 22:15:10 / Редакция № 2: 2018-02-17 21:45:32
Изображение
Этикетки на русском языке.
Andrey L. / 2017-10-13 22:15:19 / Редакция № 2: 2017-10-16 20:58:04
Изображение
Andrey L. / 2017-10-13 22:15:27 / Редакция № 3: 2022-06-08 00:42:27
Изображение
Jass Panorama II
I
1. Nat King Cole “Saint Luis Blues" (W. Handy)
2. Clifford Brown “Laura" (Marchell)
3. Dizzy Gillespie & Double Six of Paris "Con Alina" (D. Gillespie)
4. Lee Morgan "Joker" (Lee Morgan)
5. Sonny Stitt "Coffee" (Bl. Stitt)

II
1. Art Fanner Sextet “The Hard Days Night" (Lennon-McCartney)
2. Bob Dorow with Allies Davis Sextet “Blue Christmas" (B. Dorow)
3. Jass Messengers “One for Gamal" (Lee Morgan)
4. Hubert Laws “All Soul” (C. Lewis)
5. Les McCann “Bring Him to Me”
6. Maynard Ferguson Big Band “Maria” (Bernstein-Sondhelm)
melodist / 2022-06-08 00:35:13 / Редакция № 1: 2022-06-08 00:44:33
Изображение
melodist / 2022-06-08 00:35:23
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка