Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
3
3 участника имат този албум
189, ВНА 189
melodist / 2017-03-20 21:48:04 / Редакция № 5: 2022-07-31 14:04:06
Изображение
Траклист на средна плоча (10", 189)
Я се, Гергино, ожени - Надежда Хвойнова с орк. на Христо Тодоров,
Ой Мари, запяло е - Йовчо Караиванов,
Едрьо на одур лежеше - Комня Стоянова със Странджанската група,
Орех се вие - Иван Пенев с орк. на Христо Тодоров,

Голямо лято разделно - Йордан Гемеджиев с орк. на Коста Колев,
Лудо коня карай - Руска Божилова,
Изгори ме, изсуши ме - Константин Дурев
Тодорка булка хубава - Димитрина Кунева с орк. на Иван Кирев

Траклист на голяма плоча (ВТА 189)
1. Я се, Гергино, ожени. Изп. Н. Хвойнева, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров
2. Ой мари, запяло е. Изп. Йов. Караиванов, съпр. орк., дир. Б. Петров
3. Едрю на одър лежеше. Изп. К Стоянова, съпр. Странджанската група
4. Орех се вие. Изп. Ив. Пънев, съпр. орк.
5. Голямо лято разделно. Изп. Йор. Гемеджиев, съпр. орк., дир. К. Колев
6. Лудо коня кара. Изп. Р. Божилова, съпр орк., дир. К. Колев
7. Изгори ме, изсуши ме. Изп. К. Дурев, съпр. орк.

1. Аз ти постилям шарени черги. Изп. Г. Пинджурова, съпр. орк., дир. К. Колев
2. Тодоро, Тодорке. Изп. Ст. Гьокова, съпр. орк., дир. К. Колев
3. Научила се Тодора. Изп. В. Сидерова и Т. Пешева, съпр. орк., дир. Ив. Кирев
4. Радо, Райне. Изп. Р. Петрова, съпр. орк., дир. К. Колев
5. Иван на Милка тихом говори. Изп. Йор. Илиева, съпр. орк.
6. Тръгнала е Ангелина. Изп. Ян. Танева, съпр. орк.
7. Тодорка - булка хубава. Изп. Д. Кунева, съпр. орк., дир. Ив. Кирев
larryweiner / 2017-08-29 01:38:39 / Редакция № 8: 2021-05-03 11:20:16
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 21:18:53 / Редакция № 1: 2017-10-01 21:10:29
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 21:18:34 / Редакция № 2: 2020-01-06 22:33:20
Изображение
Front Cover for Balkanton BHA 189
melodist / 2018-01-18 23:30:05 / Редакция № 1: 2020-01-06 22:33:30
Изображение
melodist / 2020-01-06 22:32:28
Изображение
melodist / 2020-01-06 22:32:34
Изображение
Руски език
melodist / 2021-10-31 16:19:43
Изображение
melodist / 2021-10-31 16:19:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка