Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
4
4 участника имат този албум
191, ВНН 191
melodist / 2017-03-20 22:03:17 / Редакция № 3: 2017-09-27 20:42:10
Изображение
А: 1. Право хоро - изп. К. Колев и Б. Карлов, акордеони с орк.
2. Четворно хоро - изп. орк., рък. К. Колев
3. Гердемско хоро - изп. П. Радев - кларинет и Ив. Кирев - акордеон с орк.
4. Лудо хоро - изп. духов орк., дир. Вл. Недков

В:1. Криво садовско хоро - изп. П. Радев - кларинет и Ив. Кирев - акордеон с орк.
2. Лазарница - изп. орк., рък. К. Колев
3. Бряговска ръченица - изп. Първомайската група
4. Граовско хоро - изп. групата на Б. Карлов
melodist / 2017-03-20 22:04:39 / Редакция № 1: 2017-06-14 18:35:22
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:04:48
Изображение
Note: Balkanton BHH 191 is the same as Balkanton 191
larryweiner / 2017-09-27 20:29:47
Изображение
larryweiner / 2017-09-27 20:29:57
Изображение
melodist / 2018-11-12 11:34:12
Изображение
melodist / 2018-11-12 11:34:17
Изображение
melodist / 2019-09-29 23:27:13
Изображение
melodist / 2019-09-29 23:27:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка