Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Ария из оп. "Цигански барон" (Йох. Щраус) изп. Л. Бодуров - тенор със СОБРТ, дир. В. Стефанов
Ариозо из оп. "Айка" (П. Хаджиев) изп. Л. Бодуров - тенор със СОБРТ, дир.В. Стефанов
Ария из оп. "Птицепродавецът" (К. Целер), изп. Л. Бодуров - тенор със СОБРТ, дир. В. Стефанов
Ария из оп. "Бунтовна песен" (Г. Зл.-Черкин), изп. Л. Бодуров - тенор със СОБРТ, дир. В. Стефанов

Дует из оп. "Веселата вдовица" (Фр. Лехар), изп. Л. Кошлукова - сопран и М. Босев - тенор с ОДМТ, дир. Р. Баталова
Песен на Сафи из оп. "Цигански барон" (Йох. Щраус), изп. Л. Кошлукова - сопран със СОБРТ, дир. В. Стефанов
Песен на Данило из оп. "Веселата вдовица" (Фр. Лехар), изп. М. Босев - тенор с ОДМТ, дир. Р. Баталова
Песен на Виля из оп. "Веселата вдовица" (Фр. Лехар) - изп. Л. Кошлукова - сопран със СОБРТ, дир. В. Стефанов