Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А) Петрунино хоро; Хайдушко хоро; Трите пъти; Танц с лъжици; Бригадирско хоро; Бежанско хоро / обраб. К. Колев.
В) Шабленска сборенка; Изтърси калци; Пайдушко; Котленска ръченица; Велинградско хоро; Млекаревско хоро / обраб. Ал. Йосифов.

Съпр. орк., дир. К. Колев

Едва ли любителят на народна музика, който ще се заслуша в мелодиите, записани на тази грамофонна плоча, ще се нуждае от обстойно запознаване с техния изпълнител. Особено като акордеонист Коста Колев е добре познат по всички краища на българската земя. Но дори и да се опитам да представя по-широко този наш изтъкнат народен музикант, диригент и композитор, това едва ли ще ми се удаде.
Твърде дълга и богата е биографията на Коста Колев. Не казвам човешката или творческата му биография, защото откак се помни човек, Коста Колев живее с музиката. Разказът за неговото израстване като музикант трябва да започне с незабравимите песни и свирните по сватбите и разни други тържества и поводи в родното му село Кортен, Сливенско. Но те не са само спомен. Богатството от омайни звуци и прелестни мелодии е източник за творческа импулсивност и до днес. Когато Коста Колев постъпва в радиото като ръководител на оркестър от народни инструменти, той често се връща в родното си село, нотира стари мелодии и ги изпълнява на акордеон, обработва ги за народен оркестър. Това продължава вече две десетилетия и кръгът на старите народни музиканти, с които работи Коста Колев, е твърде широк.
Коста Колев е от малцината образовани музиканти, които не са се отдалечили ни за миг от народната музика. Близо 20 години той ръководи оркестъра на Ансамбъла за народни песни при Комитета за телевизия и радио – единственият у нас оркестър за народна музика, изграден класически стил. На Коста Колев принадлежат хиляди обработки на народни песни от цяла България, той твори и авторска музика на народностна основа.
На тази плоча са записани народни хора и ръченици от почти всички фолклорни области. След като ги чуе, у слушателят не остава само впечатлението за мелодичните характерности, за ритмичното разнообразие – елементи, по различен начин застъпени в Тракия и Добруджа, в Пиринско и по земите край Дунав и Странджа. Коста Колев запазва и подчертава оригиналността и специфичните особености на автентичната мелодия и на тази основа изявява умението си на голям майстор на акордеона със свой стил на изпълнение.
Борислав Геронтиев