Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
1. ПТИЦАТА • Т. Русев (3.55)
Изп. БЕТИ ДОРСИ, САЩ
2. ЖАЖДА • М. Аладжем (2.50)
Изп. МАРКОС. Испания
3. БРОДЯ ПО СВЕТА (3.00)
Изп. ЖОРЖ КОРДА, Унгарня
4. ХОРА, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НИ МИГ • В. Райчев (3.10)
Изп. СВЕТЛАНА РЕЗАНОВА, СССР
5. ЧАКАМ ТЕ, МОЯ ЛЮБОВ (3.40)
Изп. МАРКОС, Испания
6. ЗОРНИЦЕ МОЯ • Св. Русинов (3.55)
Изп. ДАГМАР и ЗИГФРИД, ГДР

II страна
1. ЛЕГЕНДА • Н. Андреев (4.00)
Изп. ЕВА МАЗИКОВА, Чехия
2. КЪЩА БЕЗ ТЕБ (4.50)
Изп. БЕТИ ДОРСИ, САЩ
3. УЛИЦИ, ХОРА • Б. Карадимчев (2.50)
Изп. КОРНЕЛ КОНСТАНТИНИУ, Румъния
4. СТАРО ВИНО • Ат. Бояджиев (2.35)
Изп. РАДОЙКА, Югослания
5. ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА (3.10)
Изп. ЕВА МАЗИКОВА, Чехия
6. ДОБЪР ВЕЧЕР, ЛЕКА НОЩ • М. Нейкова (3.25)
Изп. ДАЛИБОР БРУУН, Югославия