Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А — 21.35
Страна Б — 23.20
Литературно - документална композиция
Стих. В. Марковски, К. Зидаров
Изп. Рачко Ябанджиев, Виолета Бахчеванова, Васил Михайлов, Бочо Василев