Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А1. Добруджанска ръка - изп. Ст. Георгиев - аккордеон с орк.
2. Русан на Русанка думаше - изп. Ив. Георгиев с орк.
3. Стоян си стадо караше - изп. М. Димова с орк.
4. Георги си стадо пасеше - изп. Ст. Керанов с орк.
5. Научила се Тодорка - изп. П. Петкова с орк.

В1. Димо Вълкана думаше - изп. Ст. Господинова със съпр. на кавал
2. Я помълчете, я послушайте - изп. П. Стефанов с орк.
3. Право хоро и ръченица - изп. П. Токушев - гайда с орк.
4. Миланчо болен лежеше - изп. М. Василева с орк.
5. Сборенка - изп. Ст. Митев - акордеон с оркестър