Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
1. ХОРО (2.45)
Т. Русев, Д. Дамянов, Т. Русев
2. САМОТА (3.25)
Ал. Иосифов, П. Матев, К. Драгнев
3, МОЯТ АДРЕС: СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ (2.25)
[м. Д. Тухманов], б. т. Д. Ценов, Д. Симеонов
4. НОКТЮРНО (2.50)
Шопен, б. т. М. Спасов, Д. Симеонов
5. НЕ ТРЪГВАЙ БЕЗ ЛЮБОВ (3.10)
м. и ар. Св. Русинов, К. Севов
6. ПАРК (3.55)
м. и ар. Т. Русев, В. Ханчев
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 5, 6), орк. „София", дир. Д. Симеонов (2, 3, 4), вок. група (5)

II страна
1. ЖИВОТ НА ПЪТ (3.35)
м. и ар. Т. Русев, Д. Дамянов
2. МОСТЪТ НАД РАЗМИРНАТА РЕКА (4.55)
Саймън, б. т. М. Спасов, П. Попов
3. ЧУЛА БАБА, РАЗБРАЛА (2.00)
нар. песен, обр. Т. Димчев
4. МОЯ МАЙКО (4.10)
Ал. Йосифов, П. Матев, Д. Симеонов
5. ПРЕДПОСЛЕДНОТО ТАНГО (2.55)
б. т. Д. Ценов, Р. Начков
6. ЗЕМЯ (3.55)
Ал. Йосифов, П. Караангов, Р. Бояджиев
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (6), Т. Русев (1), орк. „София”, дир. Д. Симеонов (2, 3, 4, 5), вок. група (1, 6)