Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна I
Две кафяви очи * Карие глаза / Э. Григ (0.50)
Какво видях * Что я видел / Э. Григ (1.35)
Добро утро * Доброе утро / Э. Григ (1.05)
Надежда * Надежда / Э. Григ (2.00)
Горско пътуване * Лесная поездка / Э. Григ (1.20)
В лодката * В лодке / Э. Григ (2.25)
Пролетно цвете * Весенний цветок / Э. Григ (1.05)
Утринна роса * Утренняя роса / Э. Григ (1.15)
Раздяла * Разлука / Э. Григ (2.30)
Принцесата * Принцесса / Э. Григ (2.40)
Съпр. Катя Вълева - пиано

Страна II
Нали е мома бре дявол * Ведь она девушка, эй дьявол / А. Димитров (1.00)
Пусто остало Габрово * Пустое осталось Габрово / А. Димитров (3.20)
Хан Татар* Хан Татар / А. Димитров (2.00)
Гроздано моме * Гроздана девушка / П. Хаджиев (2.25)
Съпр. Елена Миндизова - пиано