Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Стихотворения от П. К. Яворов:
1. На нивата (3.45)
2. Градушка (5.45)
3. Заточеници (2.30)

Страна Б
Стихотворения от Д. Дебелянов:
1. Светла вяра (1.05)
2. Скрити вопли (1.35)
3. Елегия (Помниш ли...) (1.10)
4. Аз искам да те помня все така (1.30)
5. Пловдив (1.00)
6. Един убит (1.40)
7. Тиха победа (1.50)
8. Сиротна песен (0.40)
9. Ако загина на война (0.55)

Изпълнява Любомир Кабакчиев