Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Симф. поема "Герман", Народни танци за симф. оркестър (Ф. Кутев), Сакарска сюита (Ф. Кутев).

Изп. СДФ, дир. авторът


Народният артист Филип Кутев, лауреат на Димитровската награда, е един от най-изтъкнатите съвременни български композитори и музикални общественници. Роден е през 1903 г. в Айтос. През 1328 г. завършва Музикалната академия и работи като диригент и капелмайстор. След Девети септември 1944 г. ръководи художествената самодейност в Народната армия. От 1951 г. поема художественото ръководство на Държавния ансамбъл за народни песни и танци, а от няколко години е главен секретар на Съюза на българските композитори.
От самото начало на композиционната си дейност Ф. Кутев се насочва главно към два жанра, които са най-близки на неговата творческа природа - оркестровата музика и хорова песен. В първия период на творчеството си той създава "Скерцо", "Българска рапсодия" - за оркестър, балада за хор, солисти и оркестър "Клепалото бие" (по Ив. Вазов), четири сюити за хор и оркестър върху народни песни - Лазарска, Родопска, Песни от северозападна България и Тракийска, симфонична поема "Герман", "Сакарска сюита" - за оркестър, "Пасторал" - за флейта и оркестър и много хорови песни. След 1944 г. Ф. Кутев написва: кантатата за хор, солисти и оркестър "Девети септември", Симфония "Младежка", Симфонични танци, симфонична музика към поемата "Септември" от Гео Милев, няколко инструментални пиеси, много песни, музика към филми. Важно място в новото му творчество заемат неговите прекрасни песни и народен дух за битов женски хор, много от които добиха всенародна популярност. Като главен художественен ръководител и диригент на Държавния ансамбъл Ф. Кутев го издигна на изключително голяма висота.
Целокупното творчество на Ф. Кутев се отличава с дълбока народност, ярко национална форма и достъпност. Симфоничната поема "Герман" (1940 г.) е най-крупното произведение на Ф. Кутев от първия му творчески период. Тя носи наименованитето на един оригинален старинен обряд за измолване на дъжд от природните сили, който е послужил като тема за вдъхновение на композитора. В тази творба са претворени не само мъката на българския селянин в миналото, но и неговата любов към земята-майка и надеждата му за по-светло бъдеще. По симфоничната поема "Герман" е правена хореографска постановка в Софийската народна опера.
"Симфонични танци" са завършени през 1953 г. В тях композиторът е използвал като теми и развил народни инструментални мелодии от репертоара на Държавния ансамбъл. В оркестрацията са приложени някои похвати, които напомнят свиренето на народните инструменти.
В "Сакарска сюита" (1941 г.) Ф. Кутев е разработил симфонични народни песни и мелодии от Източна България.