Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Криво садовско хоро / Обраб. Анастас Наумов ; Петко Радев - кларинет ; Съпр. орк. с диригент Анастас Наумов. Пазарджишка ръченица / Петко Радев - кларинет ; Съпр. орк. с диригент Иван Кирев.
Шибилево хоро / Музика Иван Шибилев ; Иван Шибилев - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Иван Шибилев.
Право хоро / Иван Шибилев - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Иван Кирев.
Тракийско хоро / Обраб. Емил Колев ; Хасан Чинчири - цигулка ; Съпр. орк. с диригент Емил Колев.
Ситно шопско хоро / Музика Коста Корев ; Хасан Чинчири - цигулка ; Съпр. орк. с диригент Коста Колев.
Бучимиш / Обраб. Христофор Раданов ; Трайчо Синапов - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Христофор Раданов.
Бистришка копоница / Обраб. Емил Колев ; Трайчо Синапов - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Емил Колев.
Бавна песен / Обраб. Христофор Раданов ; Иван Хаджийски - тромпет ; Съпр. орк. с диригент Христофор Раданов.
Шопска ръченица / Обраб. Коста Колев ; Иван Хаджийски - тромпет ; Петко Радев - кларинет ; Съпр. орк. с диригент Коста Колев.
Дудино хоро ; Граовско хоро / Обраб. Христо Тодоров ; Борис Карлов - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Борис Карлов.
Караджаловска трапезна песен ; Леновска ръченица / Никола Янков-Леновчето - кларинет ; Съпр. орк. с диригент Коста Колев.
Филиповско хоро ; Шопско хоро / Ибро Лолов - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Коста Колев.
Кърджалийска ръченица ; Християново хоро / Обраб. Димитър Трифонов ; Иво Папазов - кларинет ; Петър Ралчев - акордеон ; Съпр. орк. с диригент Димитър Трифонов

касета ВНМС 7833