Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А
Първата среща (муз. А. Заберски, текст Р. Василев) изп. Р. Денева и Г. Кордов с ЕОБРТ, дир. Д. Ганев — 3.05
Настроение (Т. Русев - В. Казасян) изп. ЕОБРТ, дир. Д. Ганев — 3.00
Ще тъгувам, ако бъда сам (П. Ступел) изп. Г. Кордов с ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев — 3.45
Веселият кларнетист (Г. Мазети), изп. инстр. секстет на Д. Ганев — 2.30
Ах, бедният младеж (Ж. Леви) изп. В. Даскалов с ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев — 3.00

Б
Водовъртеж (М. Аладжем), изп. ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев — 2.50
Спете, скъпи очи (муз. Жировяну, бълг. текст Ем. Захариева), изп. Д. Йоцов с ЕОРРТ, дир. С. Динику — 3.35
Ела с мен (Г. Ганев) изп. ЕОБРТ, дир. Д. Ганев — 2.15
Слънчеви лъчи (Ем. Георгиев), изп. Мими Николова с ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев — 2.35
Пражко липси (Индра), изп. ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев — 3.05