Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Македонски народни песни
А1. Тръгнала е мома Рума - изп. Ил. Аргиров с хор
2. Яно, хубавице - изп. М. Томова
3. Тупането думкат - изп. Е. Рахова с хор
4. Ой Йоване - изп. В. Караделиева
5. Пирине, майко хайдушка (м. К. Стефанов, т. Ев. Евтимов) - изп. Е. Каракашева
6. Падна мъгла - изп. Л. Крумова
съпр. АНП-Благоевград (1, 2, 4, 5, 6)

В1. Мъри моме - изп. В. Цветкова и Ж. Костадинова
2. Комар муха водеше - изп. хор
3. Юнак шета низ горица - изп. В. Караделиева и Г. Попова
4. Ой девойче - изп. Ил. Аргиров с кварт. нар. инстр.
5. Вила, резвила гора зелена - изп. хор
6. Гуйчо ле, Гуйчо юначе - изп. Р. Стоименова
съпр. АНП-Благоевград (1, 3, 6)