Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А1. Пиленце пее, мамо ма, изп. Н. Караджова с орк
2. Моме, Петрано, хубава, изп. М. Дуденски с орк.
3. Трьгнала Рада, изп. Ан. Костова с орк.
4. Ой, ела ми, Фелидже, изп. Ст. Бонева с орк.

В1. Ти беше снощи за вода, Сирме, изп. Ж. Гаврилова и В. Цветкова с орк.
2. Пушка пукна, изп. В. Петкова с инстр. група
3. Притекла е, Дойне ле, изп. Й. Караиванов с орк.
4. Учител да го сториме, изп. М. Пушкарова с орк.