Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
Абракадабра (б. т. Надежда Захариева, ар. Здравко Радоев) — 3.05
съпровожда ЕО, диригент Здравко Радоев

II
Розата (м. и ар. Морис Аладжем, т. Димитър Ценов) — 3.00
съпровожда ЕО, диригент Морис Аладжем