Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
Китка за теб (б. т. Георги Начев, ар. Тончо Русев) — 3.30

II
Зимно море (м. и ар. Тончо Русев, т. Петър Караангов) — 2.40

Съпровожда ЕО, диригент Тончо Русев