Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А1. Катя Спиридонова - ария из оп. "Тоска" (Пучини) съпр. СОБРТ, дир. Др. Ненов.
2. Стефан Македонски - ария из оп. "Отело" (Верди) съпр. орк. на Държ. муз. театър "Ст. Македонски", дир. Б. Левиев.
3. Иван Хр. Попов - ария из оп. "Иродиада" (Масне) съпр. СОБРТ, дир. В. Стефанов.
4. Надя Тодорова - ария из оп. "Селска чест" (Маскани) съпр. СОБРТ, дир. Ас. Найденов.
5. Тоско Илиев - ария из оп. "Вълшебният стрелец" (Вебер) съпр. орк. на Старозагорска нар. опера, дир. С. Фетаджиев

В1. Т. Цокова - Разказ на Азучена из оп. "Трубадур" (Дж. Верди) съпр. СОБРТ, дир. В. Стефанов
2. Г. Белев - Ария на Зигмунд из оп. "Валкюра" (Р. Вагнер) със СОБРТ, дир. Ас. Найденов
3. Р. Стоянова - Ария на Шарлота из оп. "Вертер" (Ж. Масне) със СОБРТ, дир. Ас. Найденов
4. Ат. Иванов - Импровизо на Шение из оп. "Анре Шение" (У. Джордано) със СОБРТ, дир. В. Стефанов
5. Ат. Иванов - Сицилиана из оп. "Селска чест" (П. Маскани) съпр. на пиано Л. Кондов