Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Рапсодия (В. Стоянов) изп. ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
Пет скици за струнен оркестър (М. Големинов) изп. девически стр. орк., дир. В. Стефанов

Увод и танци из оп. "Момчил" (Л. Пипков) изп. ДСОБРТ, дир. М. Ангелов
Младежка танцова сюита (П. Хаджиев) изп. ДСОБРТ, дир. В. Стефанов

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ - крупен български съвременен композитор, роден през 1902 г. в Шумен (Коларовград) е завършил музкалното си образование в София и Виена. От 1937 г. е професор по композиция и муз. форми в Консерваторията, а сега и неин ректор.
РАПСОДИЯТА е бодро, свежо и оптимистично симфонично произведение с подчертан народностен характер, изградено с виртуозна композиционна техника, но достъпно и разбираемо за най-широките слушателските среди. Още след създаването й през 1958 година Рапсодията от Веселин Стоянов влезе в репертоара не само на всички наши, но и на редица чужди симфонически оркестри.
МАРИН ГОЛЕМИНОВ е изтъкнат български съвременен композитор. Роден е през 1908 година в Кюстендил. Завършил е Музикалната академия в София, след което специализира в Париж при Венсан д'Енди в Скола Канторум, а по-късно в Мюнхен. От 1934 г. Големинов е професор по оркестрация и композиция в Консерваторията.
ПЕТ СКИЦИ ЗА СТРУНЕН ОРКЕСТЪР е една от често изпълняваните творби на Големинов. Написана е напълно в духа на българското народно звукотворчество, с много вкус и е предназначена за масовия слушател.
ЛЮБОМИР ПИПКОВ е бележит български съвременен композитор. Роден е през 1904 г. в Ловеч. Получил е музикалната си подготовка в Париж - Екол нормал дьо музик, като ученик на Пол Дюка. Създал е много голямо творчество в почти всички области на музикално изкуство. Характерно за творчеството на Пипков е неговата идейна насоченост.
УВОД И ТАНЦИ ИЗ ОПЕРАТА "МОМЧИЛ" са спечелили широка популярност като симфонично произведение и звучат извънредно често на концертните подиуми. Това се дължи на достъпния музикален език, и дълбоката връзка с народното творчество и подчертаната емоционалност на произведението.
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ е плодовит български композитор, който работи предимно в областта на оперното и оперетното творчество. Роден е през 1912 г. в София в семейството на оперен диригент. След като завърша Музкалната академия в София, специализира последователно в Прага, Виена и Берлин. Музика на Хаджиев се отличава с достъпност и много добро професионално умение.
МЛАДЕЖКА ТАНЦОВА СЮИТА е популярно симфонично произведение на Парашкев Хаджиев, написано в духа на народните песни и танци със светъл и оптимистичен характер.