Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А : 1. Ария из оп. ''Севилския бръснар'' / Дж. Росини ; Изп. Ал. Милковски - бас с ДРО ; Дир. В. Стефанов ;
2. Сцена пред затвора из оп. ''Трубадур'' / Дж. Верди ; Изп. Ю. Винер и Л. Бодуров с хор и ДРО ; Дир. В. Стефанов ;
3. Ария из оп. ''Травиата'' / Дж. Верди ; Изп. Л. Барева - сопран с ДРО ; Дир. В. Стефанов.

Страна Б : 1. Наздравица из оп. ''Травиата'' / Дж. Верди ; Изп. Л. Барева и Ил. Йосифов с хор и ДРО ; Дир. В. Стефанов ;
2. Ария из оп. ''Аида'' / Дж. Верди ; Изп. Т. Мазаров - тенор с ОСНО ; Дир. Ас. Найденов ;
3. Ария на Гремин из оп. ''Евг. Онегин'' / П. Ил. Чайковски ; Изп. Ал. Милковски - бас с ДРО ; Дир. В. Стефанов ;
4. Ариозо из оп. ''Евг. Онегин'' / П. Ил. Чайковски ; Изп. Ил. Йосифов - тенор с ОСНО ; Дир. Ас. Найденов