Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
1. Аз съм българче (Иван Вазов) - изп. П. Пейков (0.42)
2. Благодаря ти, мамо (Асен Босев) - изп. Л. Апостолова (0.25)
3. В гнездото (Ангел Каралийчев) - изп. Виолета Бахчеванова (0.50)
4. Убитата птичка (Елин Пелин) - изп. Славка Славова (0.45)
5. Най-хубавото птиче (Георги Райчев) - изп. Цонка Митева (2.15)
6. Дядо Мраз (Асен Разцветников) - изп. В. Борисов (1.35)
7. На пързалката (Елисавета Багряна) - изп. Л. Апостолова (1.30)
8. Малък Сечко февруари (Гео Милев) - изп. П. Пейков (0.25),
9. Ранобудниче (Ран Босилек) - изп. Славка Славова (0.40)
10. Баба Марта (Елисавета Багряна) - изп. Виолета Бахчеванова (0.45)
11. Пчелиците (Елин Пелин) - изп. Цонка Митева (1.05)
12. Родна стряха (Ран Босилек) - изп. П. Пейков (0.25)
13. Родна реч (Ран Босилек) - изп. Л. Апостолова (0.35)
14. Родина (Младен Исаев) - изп. Славка Славова (0.35)
15. Храброто българче (Марко Марчевски) - изп. Виолета Бахчеванова (1.15)
16. Машинист (Никола Вапцаров) - изп. В. Борисов (0.30)
17. Сливи за смет (нар. приказка) - изп. Цонка Митева (1.45)
18. Ленин (Младен Исаев) - изп. Виолета Бахчеванова (0.50)
19. Дружба нерушима (Веселин Ханчев) - изп. П. Пейков (0.40)

Страна Б
1. Топлата ръкавичка (Ангел Каралийчев) - изп. П. Пейков (8.40)
2. Лисица и щъркел (нар. приказка) - изп. П. Пейков, Сл. Славова, Л. Апостолова (2.10)
3. Дядо и ряпа (нар. приказка) - изп. Д. Бочев (2.00)
4. Дядо, лисица и вълк (нар. приказка) - изп. П. Пейков, Д. Бочев, Л. Апостолова (5.05)
5. Косът помага (нар. приказка) - изп. П. Пейков, Сл. Славова, Л. Апостолова (1.20)
6. Дядовата ръкавичка (Елин Пелин) - изп. Цонка Митева (5.05)