Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВТА 1678
1974, дата на запис: 1974
melodist / 2017-03-27 14:55:51 / Редакция № 4: 2022-06-09 23:48:04
Изображение
I страна
Диана експрес (м. и ар. М. Щерев, т. Стефан Банков) (4.00)
Без теб (м. и ар. М. Щерев, т. Стефан Банков) (6.35)
Малка песен ((м. и ар. М. Щерев, т. Иван Теофилов) (2.25)
Хоровод (м. и ар. М. Щерев, т. Димитър Керелезов) (4.10)

II страна
Да и не (м. и ар. М. Щерев, т. Стефан Банков) (2.20)
Балада (м. и ар. М. Щерев, т. Стефан Банков) (8.30)
Майчице свята (м. и ар. М. Щерев, т. Иля Велчев) (3.50)
Родопчанка (м. и ар. М. Щерев, т. Стефан Банков) (7.40)

• Хамонд орган, ел. пиано, пиано и вокал - Митко Щерев
• Бас китара - Иван Лазов
• Соло китара - Константин Атанасов
• Ударни инструменти - Иван Христов
• Музика и аранжименти - Митко Щерев
Тонрежисьори - Деян Тимнев, Васил Стефанов
Художник - Георги Киселички
Фотограф - Деяна Стаматова
melodist / 2017-03-27 14:56:05 / Редакция № 3: 2022-06-09 23:59:42
Изображение
melodist / 2017-03-27 14:56:11
Изображение
melodist / 2017-03-27 14:56:35
Изображение
bobi124 / 2018-02-07 17:35:39
Изображение
bobi124 / 2018-02-07 17:36:18
Изображение
melodist / 2019-09-15 14:30:09
Изображение
melodist / 2019-09-15 14:30:17
Изображение
ДИАНА-ЭКСПРЕСС
I
1. Диана-Экспресс
2. Без тебя
3. Маленькая песня
4. Хоровод
Музыка и аранжименты Митко Щерев. Слова — Ст. Банков (1, 2), Ив. Теофилов (3), Д. Керелезов (4)
Поет Митко Щерев, сопр. вок. - инстр. квартета

II
1. Да и нет
2. Балада
3. Матушка святая
4. Девушка из Родопых
Музыка и аранжименты Митко Щерев. Слова — Ст. Банков (1, 2, 4), Иля Велчев (3)
Поет Митко Щерев, сопр. вок. - инстр. квартета
melodist / 2017-10-03 19:41:58 / Редакция № 5: 2022-06-10 00:01:58
Изображение
melodist / 2017-10-03 19:42:04 / Редакция № 1: 2019-09-15 14:31:12
Изображение
DIANA EXPRESS
I
1. Diana express
2. Without you
3. Little song
4. Ring dance
Compositions and arrangements Mitko Shterev
Words : St. Bankov (1, 2), Iv. Teofilov (3), D. Kerelezov (4)
Mitko Shterev singing with voc.-instr. quartet

II
1. Yes and no
2. Ballad
3. Mammy sacred
4. Rodop woman
Compositions and arrangements Mitko Shterev
Words: St. Bankov (1, 2, 4), Ilya Velchev (3)
Mitko Shterev singing with voc.-instr. quartet
melodist / 2021-07-11 15:02:24 / Редакция № 1: 2022-06-10 00:05:24
Изображение
melodist / 2021-07-11 15:02:31
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка