Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТА 12542
дата на запис: издание 1989 г.
melodist / 2017-05-02 20:38:44 / Редакция № 2: 2018-07-24 15:15:02
Изображение
01.Тъмната нощ - м.Н.Богословски, т.В.Агатов, ар.Панайот Славчев
02.Една победа ни е нужна - м.т.Булат Окуджава, ар.Панайот Славчев
03.Жерави - м.Я.Френкел, т.Р.Гамзатов, ар.Панайот Славчев
04.На безименната височина - м.А.Новиков, т.М.Матусовски, ар.Панайот Славчев
05.В землянката - м.К.Листов, т.Ал.Суроков, ар.Панайот Славчев

06.Бухенвалдски камбани - м.В.Мурадели, т.А.Соболев, ар.Панайот Славчев
07.Камбанка - м.Д.Тухманов, т.Б.Дубровин, ар.Христо Петков
08.Земно притегляне - м.Д.Тухманов, т.Р.Рождественски, ар.Христо Петков
09.Трева край къщите - м.В.Мигуля, т.А.Поперечни, ар.Христо Петков
10.Родина - м.Д.Тухманов, т.Р.Рождественски, ар.Христо Петков, поетичен превод Лозан Такев

Стиховете изпълнява: Явор Милушев
melodist / 2017-05-02 20:38:57 / Редакция № 1: 2017-07-03 01:22:25
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка