Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
1. Мои слова (Г. Тимева, Кр. Станишева) „Сигнал"
2. Балада о болгарке (Е. Димитрова, В. Андреева) Е. Димитров
3. Голуби (П. Петкова, Кл. Коцевой) Р. Ганева
4. Отцовский дом (А. Заберского, М. Шопкина) П. Панайотов
5. Как птица (М. Ваклинова, Н. Захариевой) Л. Иванова
6. Песня о нас обоих (Д. Вълчева, Ст. Пенчевой) М. Горанова

II
1. Виргиния (Д. Бояджиева, О. Орлинова) В. Кавалджиев
2. Сады любви (Г. Костова, Кр. Станишева) Е. Димитров
3. Поздняя встреча (Т. Филкова, Д. Керелезова) „Стил"
4. С первыми петухами (Ст. Димитрова, М. Белчева) В. Найденов
5. Голос (М. Ганевой, В. Николаева) М. Иванова
6. Сказка (Д. Драганова, Е. Рупеля) „Кукери"