Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
МОИТЕ ДУМИ (Георги Тимев, Кръстю Станишев, "Сигнал") — 3.15
"СИГНАЛ"
БАЛАДА ЗА БЪЛГАРКАТА (Емил Димитров, Васил Андреев, Иван Пеев) — 5.35
ЕМИЛ ДИМИТРОВ с ФСБ, дир. Ив. Пеев
ГЪЛЪБИ (Петко Петков, Клара Коцева, Димитър Бояджиев) — 3.10
РОСИЦА ГАНЕВА с ЕОБР, дир. В. Казасян
БАЩИНАТА КЪЩА (Ангел Заберски, Матей Шопкин, Ангел Заберски) — 3.25
ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ с вок. група и ЕОБР, дир. В. Казасян
КАТО ПТИЦА (Мишо Ваклинов, Надежда Захариева, Мишо Ваклинов) — 3.55
ЛИЛИ ИВАНОВА с вок. група и ЕО, дир. М. Ваклинов
ПЕСЕН ЗА ДВАМА НИ (Димитър Вълчев, Станка Пенчева, Тодор Шиков) — 4.06
МАРГАРИТА ГОРАНОВА с ЕОБР, дир. В. Казасян

II страна
ВИРГИНИЯ (Димитър Бояджиев, Орлин Орлинов, Димитър Бояджиев) — 4.52
ВИЛИ КАВАЛДЖИЕВ с ЕО, дир. Д. Бояджиев
ГРАДИНИТЕ НА ЛЮБОВТА (Георги Костов, Кръстю Станишев, Иван Пеев) — 3.13
ЕМИЛ ДИМИТРОВ с ЕО, дир. Ив. Пеев
КЪСНА СРЕЩА (Тодор Филков, Димитър Керелезов, "Паралел 42") — 3.35
"СТИЛ"
ПО ПЪРВИ ПЕТЛИ (Стефан Димитров, Михаил Белчев, Стефан Димитров) — 4.50
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ с ВИС "ФОНОЕКСПРЕС"
ГЛАС (Мария Ганева, Волен Николаев, Развигор Попов) — 3.15
МИМИ ИВАНОВА и „СТАРТ"
ПРИКАЗКА (Данаил Драганов, Емил Рупел, Даниил Драганов) — 3.30
"КУКЕРИ"