Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
195
melodist / 2017-03-20 22:09:22 / Редакция № 2: 2018-05-28 17:56:52
Изображение
А
В Карлови Вари (А. Бабаджанян) изп. ЕОСР, дир. Ю. Саулски
Валс (С. Туликов) изп. ЕОСР, дир. Ю. Силантиев
Влакове (Фелцман) изп. Н. Дорда с инстр. квартет
Фокстрот (А. Токарьов) изп. ЕОСР, дир. Ю. Силантиев

Б
Въртележка (Е. Вайн), изп. ЕОЕР, дир. Р. Меркулов
Бавен фокстрот (К. Караев) изп. танцов. орк.
Събота вечер (С. Туликов) изп. Вл. Трошин с инстр. квинтет
Скерцо (Л. Токарьов) изп. ЕОСР, дир. Ю. Силантиев
melodist / 2017-03-20 22:09:47 / Редакция № 3: 2022-06-14 21:28:26
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка