Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВТА 1800
1975, дата на запис: 1975
melodist / 2017-03-27 23:15:36 / Редакция № 4: 2022-06-12 00:59:29
Изображение
I страна. ПЕСНИ ЗА МАЙКАТА
1. ПЕСЕН ЗА МАЙКАТА • м. и ар. Ив. Стайков, М. Ганчев (4.25)
изп. Маргрет Николова
2. ПИСМО ДО МАМА • Е. Димитров, П. Матев, Ст. Димитров (5.45)
изп. Е. Димитров
3. МАЙЧИЦЕ СВЯТА • м. и ар. М. Щерев, Иля Велчев (3.20)
изп. Мими Иванова
4. С ПЛАМЪКА НА МАМА • П. Ступел, К. Масларски (2.50)
изп. М. Белчев и Ем. Лазарова
5. МОЯ МАЙКО • Ал. Йосифов, П. Матев, Д. Симеонов (4.10)
изп. Хр. Кидиков
6. ПЕСЕН ЗА МАМА • б. т. М. Минков, Ив. Пеев (3.50)
изп. М. Хранова
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1), "Синьо-белите" (2), ЕО, дир. М. Щерев (3), орк. "София". дир. Д. Симеонов (5), "6+1", дир. Ив. Пеев (6)

II страна. ПЕСНИ ЗА ЖЕНАТА
1. НЕ СИ ОТИВАЙ • м. и ар. М. Щерев, Иля Велчев (3.20)
изп. Лили Иванова
2. ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРКАТА • Йорд. Колев, П. Славянски, П. Чернев (4.00)
изп. П. Чернев
3. ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО • м. и ар. Р. Любенов, Б. Гудев (4.15)
изп. Йорд. Христова
4. ДА БЪДЕШ ЖЕНА • З. Попова, Бл. Димитрова, Т. Димчев (3.40)
изп. Маргрет Николова
5. КАКВАТО ИСКАШ ТИ БЪДИ • Ат. Косев, Ал. Геров, Р. Попов (3.05)
изп. Б. Гуджунов
6. НИМА ТЪЖНИ ДНИ • б. т. Ж. Кюлджиева, Хр. Платов (3.20)
изп. Йорданка Христова
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 4, 5), "Стакато", дир. Р. Попов (2), ЕО, дир. Р. Любенов (3), Хр. Платов (6)
melodist / 2017-03-27 23:15:40 / Редакция № 5: 2022-06-12 01:07:45
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 16:53:28 / Редакция № 1: 2017-07-26 16:53:50
Изображение
potrebitel_11 / 2017-07-26 16:53:33 / Редакция № 1: 2017-07-26 16:54:07
Изображение
bobi124 / 2017-08-31 19:09:05
Изображение
bobi124 / 2017-08-31 19:09:19
Изображение
melodist / 2021-03-21 15:01:28
Изображение
melodist / 2021-03-21 15:01:40
Изображение
I
ПЕСНИ О МАТЕРЯХ
1. Песня о матери (м. и ар. Ив. Стайкова. М. Ганчева) исп. Маргр. Николова
2. Письмо маме (Э. Димитрова, П. Матева, Ст. Димитрова) исп. Э. Димитров
3. Матушка святая (м. и ар. М. Щерева, И. Велчева) исп. М. Иванова
4. С пламнем мамы (П. Ступела, К. Масларского) исп. М. Белчев и Ем. Лазарова
5. Моя мама (Ал. Йосифова, П. Матева, Д. Симеонова) исп. Хр. Кидиков
6. Песня о маме (болг. сл. М. Минкова, Ив. Пеева) исп. М. Хранова
Сопр. ЭОКТР, дир. В. Казасян (1), „Синьо-белите“ (2), ЭО, дир. М. Щерев (3), „София", дир. Д. Симеонов (5), „6+1", дир. Ив. Пеев (6)

II
ПЕСНИ О ЖЕНЩИНАХ
1. Не уходи (м. и ар. М. Щерева, И. Велчева) исп. Л. Иванова
2. Песня о болгарке (И. Колева, П. Славянского, П. Чернева) исп. П. Чернев
3. Перед зеркалом (м. и ар. Р. Любенова, Б. Гудева) исп. Й. Христова
4. Быть женщиной (З. Поповой, Б. Димитровой, Т. Димчева) исп. Маргр. Николова
5. Будь такой, какой тебе хочется (Ат. Косева, Ал. Герова, Р. Попова) исп. Б. Гуджунов
6. Нет грустных дней (болг. сл. Ж. Кюлджиевой, Хр. Платова) исп. Й. Христова
Сопр. ЭОКТР, дир. В. Казасян (1, 4, 5), „Стаккато", дир. Р. Попов (2) ЭО, дир. Р. Любенов (3), Хр. Платов (6)
melodist / 2019-12-08 22:46:26 / Редакция № 2: 2022-06-12 01:11:19
Изображение
melodist / 2019-12-08 22:46:34
Изображение
melodist / 2021-03-21 15:01:16
Изображение
melodist / 2021-03-21 15:01:22
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка