Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
305, ВНН 305
melodist / 2017-03-21 18:59:48 / Редакция № 3: 2017-09-28 10:32:35
Изображение
А1. Закукала кукувица - изп. Ил. Аргиров и Е. Каракашева с орк.
2. Ой ле, моме, малка моме - изп. И. Козларев с орк.
3. Мариче, малка моме - изп. Магд. Панкова, Т. Кондова и В. Кумбева с орк.
4. Марко шега - изп. З. Христова с нар. група
5. Расти, боре - изп. мъжка вокална група

В1. 1. Издолу иде едно невестенце - изп. Ж. Гаврилова и В. Цветкова с орк.
2. Зенхуне, моме - изп. М. Реджепов и А. Мусов на тамбури
3. Заплакала е Стара планина - изп. Цв. Борисова с орк.
4. Запали, Кито, борина - изп. мъжка вокална група
5. Смидеревчице ле, гиздаво девойче - изп. Елена и Надежда Костови
6. Прили ми се вода, мале - изп. П. Златинова и А. Ефендов, съпр. на тамбура Ив. Германов
melodist / 2017-03-21 19:00:14 / Редакция № 2: 2018-09-09 23:30:49
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 05:30:03
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 05:30:32
Изображение
Balkanton 305 and Balkanton BHH 305 are the same
larryweiner / 2017-09-28 05:34:19
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 05:34:33
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка