Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
2
2 участника имат този албум
ВАА 345
melodist / 2017-03-21 20:02:18 / Редакция № 7: 2022-06-29 01:15:03
Изображение
Страна А
Мила родна картинка — 9.45
Човекът, за когото всички се грижат — 9.00
Изълнява Олга Кирчева

Страна Б
Три силуета на Горубленския път — 6.35
Отечество любезно — 2.30
Нощ — 0.30
Стара пара — 9.15
Изпълнява Асен Кисимов
melodist / 2018-07-01 20:04:28 / Редакция № 3: 2022-04-11 23:38:17
Изображение
melodist / 2018-07-01 20:03:13
Изображение
melodist / 2017-03-21 20:02:47 / Редакция № 4: 2018-07-01 20:05:25
Изображение
melodist / 2024-02-09 18:18:27
Изображение
melodist / 2024-02-09 18:18:35
Изображение
melodist / 2024-02-09 18:18:46
Изображение
melodist / 2024-02-09 18:19:05
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка