Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Мила родна картинка — 9.45
Човекът, за когото всички се грижат — 9.00
Изълнява Олга Кирчева

Страна Б
Три силуета на Горубленския път — 6.35
Отечество любезно — 2.30
Нощ — 0.30
Стара пара — 9.15
Изпълнява Асен Кисимов