Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
6
2
2 участника имат този албум
ВНН 352, ВНА 352
melodist / 2017-03-21 20:14:23 / Редакция № 4: 2017-08-21 11:07:41
Изображение
Траклист на средна плоча (ВНН 352)
Право хоро, изп. групата на Ц. Благоев
Копаница, изп. Н. Ненов - гъдулка с орк. на АНПБРТ, дир. К. Колев
Грънчарско хоро - изп. орк., дир. Ем. Колев
Седи Донка, хоро - изп. орк., дир.К. Колев

Граовско (Каково) хоро, изп. Б. Карлов, акордеон с група нар. инструментов
Пайдушко хоро, изп. Странджанската група, дир. К. Варимезов
Тракийска ръченица - изп. орк., дир. Б. Петров
Еленино хоро, изп. Б. Карлов - акордеон с малък орк.

Траклист на голяма плоча (ВНА 352)
A1 Право Хоро = Pravo Horo - Цвятко Благоев, гайда
2 Копаница = Kopanica - Н. Ненов, гъдулка
3 Грънчарско Хоро = Gruncharsko Horo - Емил Колев, акордеон
4 Седи Донка = Sedi Donka - Коста Колев, акордеон
5 Граовско Хоро = Graovsko Horo - Борис Карлов, акордеон
6 Пайдушко Хоро = Pajdushko Horo - Странджанска група

B1 Колибарско Хоро = Kolibarsko Horo - Костадин Варимезов, гайда
2 Трите Пъти = Trite Puti - Стоян Величков, кавал
3 Грънчарско Хоро = Gruncharsko Horo - орк., рък. Коста Колев
4 Пазарджишка Ръченица = Pazardziska Rucenica - Петко Радев, кларинет
5 Право Хоро = Pravo Horo - орк., рък. Емил Колев
6 Тракийска Ръченица = Trakiyska Rucenica - Борис Петров, гайда
melodist / 2017-03-21 20:14:40 / Редакция № 6: 2018-08-26 22:57:36
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 18:04:48
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 18:05:00
Изображение
larryweiner / 2023-04-08 19:01:41
Изображение
larryweiner / 2023-04-08 19:02:09
Изображение
larryweiner / 2023-04-08 19:02:23
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка