Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
3
3 участника имат този албум
ВТА 535
дата на запис: 1966
melodist / 2017-03-23 20:38:09 / Редакция № 4: 2022-06-23 17:54:26
Изображение
I страна
1. КОНЦЕРТ ЗА КОМБО И ЩРАЙХ — муз. М. Левиев: а) Бранденбургски фрагмент, б) Пасакалия — солист Дим. Симеонов, тенор саксофон, в) Фуга (13.25)
2. ДЕЛНИЧНА УТРИН - валс — муз. М. Левиев. Солист Иван Данов — тромпет (4.30)
3. ВАЛИ — боса нова — муз. Ангел Заберски. Солист Дим. Симеонов, тенор саксофон (3.05)

II страна
1. ЛЮБОВ, ПРОСТИ МИ — муз. М. Палавичини. б. т. Сл. Семирова. Изп. Г. Кордов (2.35)
2. ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО — ***, б. т. Сл. Семирова - Ем. Захариева. Изп. Кр. Минева (2.55)
3. ЗИМНА ПЕСЕН — муз. Г. Георгиев, т. Н. Вълчев. Изп. Г. Кордов (3.25)
4. ДОБРЕ ДОШЛА, ЛЮБОВ — ***, б. т. Сл. Семирова - Ем. Захариева. Изп. Кр. Минева (2.15)
5. СРЕБЪРНАТА ГРИВНА — муз. Йос. Цанков, т. Дим. Василев. Изп. Маргрет Николова (3.55)
6. СЯНКА —муз. М. Левиев. т. Р. Николова. Изп. Кр. Минева (2.55)
7. ЛЕЧЕБЕН СОК — муз. Ем. Георгиев, т. М. Мишев. Изп. К. Семов (3.30)
melodist / 2017-03-23 20:38:39 / Редакция № 7: 2022-06-24 20:15:50
Изображение
melodist / 2017-03-23 20:38:46
Изображение
melodist / 2017-03-23 20:38:54
Изображение
Andrey L. / 2017-10-21 00:51:17 / Редакция № 2: 2017-10-21 21:43:56
Изображение
Andrey L. / 2017-10-21 00:51:39 / Редакция № 2: 2017-10-21 21:46:20
Изображение
melodist / 2022-05-14 20:42:07 / Редакция № 2: 2022-05-14 20:43:45
Изображение
Исполнение Софийского эстрадного оркестра
I сторона
1. КОНЦЕРТ ДЛЯ КОМБО И СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ - музыка М. Левиева
а) Бранденбургский фрагмент
б) Пассакалья — солист Д. Симеонов, теноровый саксофон
в) Фуга
2. БУДНИЧНОЕ УТРО, вальс - музыка М. Левиева, солист Ив. Данов — труба
3. ИДЕТ ДОЖДЬ — босса нова музыка А. Заберского, солист Д. Симеонов, теноровый саксофон

II сторона
1. ЛЮБОВЬ, ПРОСТИ МЕНЯ — музыка М. Паллавичини, б. с. Сл. Семировой. Исп. Г. Кордов
2. ОБНИМИ МЕНЯ КРЕПКО — ***, б. с. Сл. Семировой - Ем. Захариевой. Исп. Кр. Минева
3. ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ — музыка Г. Георгиева, с. Н. Вылчева. Исп. Г. Кордов
4. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЛЮБОВЬ — ***, б. с. Сл. Семировой - Ем. Захариевой. Исп. Кр. Минева
5. СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ — музыка Й. Цанкова, с. Д. Василева. Исп. Маргрет Николова
6. ТЕНЬ — музыка М. Левиева, с. Р. Николовой. Исп. Кр. Минева
7. ЛЕЧЕБНЫЙ СОК — музыка Эм. Георгиева, с. М. Мишева. Исп. К. Семов
melodist / 2022-05-14 20:42:18 / Редакция № 3: 2022-06-23 18:01:10
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 15:24:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка