Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
38
5
5 участника имат този албум
ВТА 555
дата на запис: 1967
melodist / 2017-03-23 21:10:29 / Редакция № 5: 2022-11-18 22:17:42
Изображение
I страна
1. Уличката малка - м. Димитър Вълчев, т. Владимир Голев — 1.50
2. Венера - м. Хетко Николов, т. Дамян Дамянов — 3.50
3. Ще танцуваме заедно - А. Челентано — 2.00
4. Море на младостта - м. Йосиф Цанков, т. Димитър Василев — 4.10
5. Зимна приказка - м. Атанас Бояджиев, т. Богомил Гудев — 2.30
6. Така ужасно е да си момиче - *** — 2.15

II страна
7. Луи - *** — 2.55
8. Ела с пролетта - м. Николай Арабаджиев, т. Димитър Василев — 3.50
9. Довиждане, момчета - *** — 2.20
10. Витоша - м. т. Манол Манолов — 2.45
11. Както онзи ден - *** — 2.20
12. Сбогом, море - м. Морис Аладжем, т. Димитър Василев — 2.45

Съпр. орк., рък. Ив. Пеев (3, 5—7, 9—12), дир. Д. Вълчев (1), М. Левиев (2), Д. Ганев (4, 8)

Музикалните специалисти са тези, които дават компетентната и категорична оценка за качествата на певеца, но всемогъщият фактор е публиката. Тя е, която обиква или отхвърля, утвърждава или отрича, издига изпълнителя, или го обрича на забвение.
Още с първите си стъпки скромната и непозната медицинска сестра Лили Иванова привлича вниманието на многобройните, безименни любители на "лекия" жанр. Изпратена на турнета в Румъния, Полша, Чехословакия, ГДР, Югославия тя не престава да работи върху себе си и усъвършенствува майсторството си на естраден изпълнител, като наввсякъде завоюва широка популярност.
Следва нов ангажимент за запис на грамофонна плоча в Букурещ. Там престоява осем месеца. Постепенно стилът се изчиства, обогатява - чужд на всеки повърхностен вокален и сценичен ефект. Оформи се нейният характерен стил със свежа творческа фантазия, изключителна емоционалност, проникновеност, широка нюансировка. Влиянието на Рита Павоне е майсторски пречупено през призмата на творческия й натюрел.
През 1966 г. Лили Иванова блесна отново с яркото си дарование и постигна забележителен международен успех — стана носителка на "Златния ключ" на Братиславския интервизионен фестивал на естрадната песен.
Тя притежава завиден репертоар, в който голям дял заемат песни от наши композиторн — Й. Цанков, А. Заберски и др., които пее с много любов, ефектно и артистично („Адажио", „Море на младостта", "Венера", „Зимна приказка"). Иванова счита, че за да се развива, са й нужни преди всичко български песни — „Само чрез тях мога да покажа у нас и навън себе си", — казва тя.
Трудно е да се каже кое подкупва най-много в нейното изпълнение: чистия, приятен тембър, дълбочината на чувството, съвършената простота и проникновеност, искреността и непосредствеността в изживяването. Нейните почитатели могат да не се съмняват, че разгръщайки още по-пълно богатствата на таланта си, тя ще допринесе много за бъдещото развитие на нашата естрадна песен.
Майя Ненчева
melodist / 2017-03-23 21:11:38 / Редакция № 6: 2022-06-23 20:54:02
Изображение
melodist / 2017-03-23 21:12:11 / Редакция № 1: 2017-04-16 20:04:56
Изображение
melodist / 2017-04-02 22:01:44
Изображение
На болгарском языке.
melodist / 2017-03-23 21:12:56 / Редакция № 1: 2017-10-14 10:05:28
Изображение
melodist / 2017-03-23 21:13:04
Изображение
melodist / 2017-04-16 20:04:14
Изображение
melodist / 2022-05-07 01:09:07
Изображение
melodist / 2017-04-16 20:05:07
Изображение
I
МАЛЕНЬКАЯ УЛИЦА (Д. Вылчев, Вл. Голев)
ВЕНЕРА (X. Николов, Д. Дамянов)
БУДЕМ ТАНЦОВАТЬ ВМЕСТЕ (А. Челентано)
МОРЕ МОЛОДОСТИ (И. Цанков, Д. Василев)
ЗИМНЯЯ СКАЗКА (Ат. Бояджиев, Б. Гудев)
КАК УЖАСНО БЫТЬ ДЕВУШКОЙ (***)

II
ЛУИ (***)
ПРИДИ С ВЕСНОЙ (Н. Арабаджиев, Д. Василев)
ДО СВИДАНЬЯ, МАЛЬЧИКИ (***)
ВИТОША (М. Манолов)
КАК В ТОТ ДЕНЬ (***)
ПРОЩАЙ, МОРЕ (М. Аладжем, Д. Василев)

Музыкальные специалисты — это те, которые дают компетентную и категорическую оценку качествам певца, но всемогущий фактор — это публика. Только она может полюбить, или отбросить, утвердить или отречь, она делает исполнителя популярным или передает его забвению.
Еще своими первыми шагами скромная и неизвестная медицинская сестра Лили Иванова привлекает внимание многочисленных, безыменных любителей "легкого жанра". Во время своих гастролей в Румынии, Польше, Чехословакии, ГДР, Югославии, она продолжает работать над собой и совершенствует мастерство музыкального исполнителя, завоевывая везде широкую популярность.
Она получает после этих гастролей новый ангажемент на запись граммофонной пластинки в Бухаресте. Там она проводит восемь месяцев. Постепенно стиль ее очищается, обогащается, становится чужим поверхностным вокальным и сценическим эффектам. Оформляется ее характерный стиль, в котором преобладает свежая, творческая фантазия, исключительная эмоциональность, проникновенность, широкая нюансировка. Влияние Риты Павонэ мастерски преломляется через призму ее творческого натюреля. В 1966 году Лили Иванова снова блеснула своим ярким талантом и постигла замечательный международный успех — стала носительницей "Золотого ключа" Братиславского Интервизионного фестиваля эстрадной песни. Она обладает богатым репертуаром, в котором большую часть занимают песни наших композиторов — Иосифа Цанкова, Ангела Заберского и др., которые поет с большой любовью — эффектно и артистично ("Адажио", "Море молодости*, "Венера", „Зимняя сказка"). Иванова подчеркивает, что для ее развития ей необходимы прежде всего болгарские песни — "Только через них я могу показать себя в нашей стране и за ее пределами" — говорит она.
Трудно сказать что нравится больше всего в ее исполнении — чистый, приятный тембр, глубина чувства, совершенная простота и проникновенность, искренность и непосредственность переживаний.
Ее почитатели могут не сомневаться, что развертывая полнее богатство своего таланта, она дасть многое для будущего развития болгарской эстрадной песни.
melodist / 2017-04-16 20:05:22 / Редакция № 1: 2022-06-23 20:43:50
Изображение
На болгарском языке.
bobi124 / 2017-07-23 00:19:48 / Редакция № 2: 2017-10-14 10:04:39
Изображение
bobi124 / 2017-07-23 00:19:55 / Редакция № 1: 2017-07-23 06:54:43
Изображение
на руски език
melodist / 2017-09-17 23:08:43 / Редакция № 2: 2022-06-15 22:21:21
Изображение
melodist / 2017-09-17 23:09:09 / Редакция № 1: 2022-06-15 22:21:30
Изображение
melodist / 2018-06-23 21:44:40 / Редакция № 4: 2018-06-23 22:34:58
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:25:21 / Редакция № 3: 2022-05-07 01:11:32
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:26:08 / Редакция № 1: 2018-06-23 22:26:28
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:26:48 / Редакция № 1: 2018-06-23 22:27:00
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:39:51
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:39:40 / Редакция № 1: 2022-06-15 22:20:46
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:46:00 / Редакция № 1: 2022-06-15 22:20:32
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:46:12 / Редакция № 2: 2022-06-20 21:53:23
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:53:36
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:53:42
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:55:16
Изображение
melodist / 2018-06-23 22:55:10
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:40:03 / Редакция № 1: 2018-11-11 21:40:49
Изображение
melodist / 2018-11-11 21:40:15 / Редакция № 1: 2018-11-11 21:41:19
Изображение
melodist / 2020-10-05 23:23:17 / Редакция № 1: 2020-10-05 23:23:50
Изображение
melodist / 2020-10-05 23:23:27 / Редакция № 1: 2020-10-05 23:24:16
Изображение
melodist / 2022-05-07 01:10:28
Изображение
melodist / 2022-05-07 01:10:42
Изображение
melodist / 2022-06-13 20:25:38
Изображение
melodist / 2022-06-13 20:25:43
Изображение
melodist / 2022-06-13 20:25:50
Изображение
melodist / 2022-06-13 20:25:58
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:29:08
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:29:15
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:29:21
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка