Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
11
ВЕА 845-849 (5 плочи)
1981, дата на запис: 1980
melodist / 2017-03-24 09:36:34 / Редакция № 5: 2022-02-18 23:01:20
Изображение
ВЕА 845
1 страна
Дм. Шостакович - Симфония № 7 оп. 60 в до мажор „Ленинградска"- 1 ч. Изп. ДСО из СССР, дир. Евг. Светланов (25.00)

2 страна
Й. С. Бах - Бранденбургски концерт № 5 в ре мажор 1 ч. Изп. Орел Николе, Хансхайнц Шнеебергер, Карл Рихтер и Мюнхенски Бахов оркестр, дир. Карл Рихтер (9.50)
Из "Оратория за нашето време" - м. Любомир Пипков, т. Владимир Башев: а) Пето писмо и Балада, за окървавените гълъби. Изп. Славка Славова, Павкл Герджиков, БХК, "Бодра смяна" и СОБР, дир. Васил Стефанов (8.30), б) Ода за човешката обич - изп. БХК, "Бодра смяна" и СОБР, дир. Васил Стефанов (5.35)
melodist / 2017-03-24 11:50:40 / Редакция № 2: 2022-02-18 23:01:12
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:50:45
Изображение
ВЕА 846
1 страна
Симфония No. 11 в сол минор, Оп. 103: 1905 г.,1ч. : Площада пред двореца / Дмитри Шостакович; Диригент Кирил Кондрашин; Московска държавна филхармония (12.20)
Конници / Муз. Любомир Пипков; Текст Никола Фурнаджиев; Изпълнява П. Герджиков; Съпр. П. Щабеков (3.50)
Конници / Муз. Петко Стайнов; Текст Никола Фурнаджиев; Изпълнява хор "Гусла", Диригент Васил Стефанов (7.30)

2 страна
Симфония No. 9 в ре минор, Оп. 125 / Лудвиг ван Бетховен; Изпълнява Г. Яновиц; Х. Майдан; В. Кнент и др. с хор и орк. на Берлинската филхармония; Диригент Херберт фон Караян (23.40)
melodist / 2017-08-05 19:34:03 / Редакция № 3: 2022-02-18 23:02:37
Изображение
melodist / 2017-08-05 19:34:23 / Редакция № 1: 2017-08-05 19:34:57
Изображение
ВЕА 847
1 страна
1. Й. Брамс - Симфония № 4 ми минор оп, 98 I. ч. „Алегро нон тропо" Изп. Амстердамски симф. орк.. дир. Ед. ван Байнум (11.45)
2. С. Прокофиев - "Класическа симфония" в ре мажор I ч, "Алегро кон брио“. Изп. орк. "Ламурьо", дир. Жан Мартинон (4.40)
3. И. Стравински - Симфония в 3 части, I ч. увертюра. Изп. Нюйоркска филхармония, дир. авторът (9.45)

2 страна
1. Дж. Гершуин - Концерт за пиано и орк. във фа - Изп. Т. Мусев и СОБР, дир. Ал. Владигеров (13.25)
2. Б. Барток из „Концерт за оркестър" а) III ч. Елегия - анданте нон тропо (8.00), б) IV ч. Интермецо - алегрето (4.40). Изп. Ленинградска филхармония, дир. Г. Рождественски
melodist / 2017-03-24 11:51:05 / Редакция № 2: 2022-02-18 23:04:43
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:51:20
Изображение
ВЕА 848
1 страна
1. Ал. Бородин - Симфония №2 ,,Богатирска“ в си минор - части: а) Алегро (7.30), б) Скерцо (5.02), в) Анданте и финал алегро (15.00). Изп. СОБР, дир, Васил Стефанов

2 страна
1. П. И. Чайковски - Речитатив и ариозо на Герман из I картина на оп. "Дама Пика". Изп. Вл. Атлантов с орк. на Болшой театър, дир. М. Ермлер (3.20)
2. Ал. Райчев - Симфония № 2 „Новият Прометей". Пролог и Алегро кон фуоко. Изп. СОБР, дир. Васил Стефанов (16.40)
3. Слава на нашата партия - м. Г. Зл. Черкин, т. К. Масларски, изп. АПБР, дир. Михаил Милков (2.35)
melodist / 2021-04-10 23:21:21 / Редакция № 2: 2022-02-18 23:06:24
Изображение
melodist / 2021-04-10 23:21:30
ВЕА 849
1 страна
Симфония No. 3, 1923 : 1 част - Ларго, Алегро Фуриозо / Цветан Цветанов; Изпълнява СОБР; Диригент Васил Стефанов (13.00)
Бандера роса / Обр. М. Милков; Изпълнява АПБР; Диригент Михаил Милков (2.50)
Марсилеза / Изпълнява Френски хор и оркестър (3.00)

2 страна
Песен за моя Комсомол / Муз. Т. Попов; Текст П. Стефанов; Изпълнява АПБР; Диригент Михаил Милков (3.30)
Песен за демократичната младеж / Муз. Новиков; Изпълнява Г. Панков с орк.; Диригент Ал. Ковальов (3.40)
Откъде започва родината / Муз. М. Блантер; Изпълнява М. Бернес с инстр. ансамбъл (2.30)
Песен за тревожната младост / Муз. Ал. Пахмутова; Изпълнява М. Бернес с инстр. анс. (4.05)
Велик е нашият войник / Муз. М. Шекерджиев; Изпълнява хор "Гусла"; Диригент Васил Стефанов (2.00)
Синове на свободата / Муз. Георги Костов; Текст П. Кицов; Изпълнява АПБР; Диригент Михаил Милков (4.00)
Каховка / Муз. Исаак Дунаевски; Текст М. Светлов; Изпълнява А. Ейзен с орк.; Диригент Кнушевицки (2.16)
melodist / 2022-02-18 22:57:09 / Редакция № 1: 2022-02-18 23:09:52
Изображение
melodist / 2017-03-24 09:39:05 / Редакция № 6: 2022-02-18 22:58:47
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 17:06:38
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
АПБРТ  153