Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2
2 участника имат този албум
ВАА 875
дата на запис: 1982
melodist / 2017-03-24 09:44:28 / Редакция № 5: 2022-06-29 21:07:39
Изображение
Страна А — 18.20
Страна Б — 18.40
Композиция по произведения на Константин Кирил-Философ, Черноризец Храбър, Григорий Цамблак, Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Ран Босилек, Любен Каравелов, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Веселин Ханчев, Пеньо Пенев, Георги Джагаров
Изп. Адриана Андреева, Венелин Пехливанов, Петър Дончев. автор на композиция Стефан Стефанов, консултанат Иван Чотов
melodist / 2017-03-24 09:44:36 / Редакция № 5: 2022-04-16 19:27:15
Изображение
melodist / 2017-03-24 11:58:45 / Редакция № 1: 2022-04-16 19:26:04
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка