Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А — 18.20
Страна Б — 18.40
Композиция по произведения на Константин Кирил-Философ, Черноризец Храбър, Григорий Цамблак, Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Ран Босилек, Любен Каравелов, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Веселин Ханчев, Пеньо Пенев, Георги Джагаров
Изп. Адриана Андреева, Венелин Пехливанов, Петър Дончев. автор на композиция Стефан Стефанов, консултанат Иван Чотов