Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
1
1 участник има този албум
ВАА 880
дата на запис: 1982
melodist / 2017-03-24 09:48:17 / Редакция № 7: 2022-06-28 22:16:55
Изображение
Страна А — 18.05
Из "Пространното житие на Кирил и Методий"
Из "За буквите" от Черноризец Храбър
Из "Служба на Кирил"
Йоан Екзарх - Описание на Симеоновия дворец от "Шестоднев"
Надпис на Чергобиля Мостич
Надпис на цар Самуил от 993 г.
Битолски надпис на Иван Владислав - самодвержец български

Страна Б — 16.50
Приписки от Битолкия триод от XII век
Славословие на Кирил, Методий и учениците им в "Борилон синодик"
Търненски надпис на цар Иван Асан в църквата "Св. Четиридесет мъченици"
Дубровнишка грамота на цар Иван Асен II
Из "Троянска повест"
Из "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак
Грамота на Александър, писана около 1432 г. - "Влахо-българска грамота"
Из "Слово за чудесата на Богородица", от Свищовски дамаскин.

Изпълнява Кирил Попов
Съставител Ана Михайлова
Консултант: Екатерина Дограмаджиева
melodist / 2017-03-24 09:48:29 / Редакция № 3: 2022-04-16 19:57:50
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-11-19 14:16:59 / Редакция № 1: 2017-11-19 14:17:52
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-11-19 14:17:21 / Редакция № 1: 2017-11-19 14:18:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка