Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А — 18.05
Из "Пространното житие на Кирил и Методий"
Из "За буквите" от Черноризец Храбър
Из "Служба на Кирил"
Йоан Екзарх - Описание на Симеоновия дворец от "Шестоднев"
Надпис на Чергобиля Мостич
Надпис на цар Самуил от 993 г.
Битолски надпис на Иван Владислав - самодвержец български

Страна Б — 16.50
Приписки от Битолкия триод от XII век
Славословие на Кирил, Методий и учениците им в "Борилон синодик"
Търненски надпис на цар Иван Асан в църквата "Св. Четиридесет мъченици"
Дубровнишка грамота на цар Иван Асен II
Из "Троянска повест"
Из "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак
Грамота на Александър, писана около 1432 г. - "Влахо-българска грамота"
Из "Слово за чудесата на Богородица", от Свищовски дамаскин.

Изпълнява Кирил Попов
Съставител Ана Михайлова
Консултант: Екатерина Дограмаджиева