Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
15
ВЕА 938-942 (5 плочи)
дата на запис: издание 1986 г.
melodist / 2017-03-24 10:18:02 / Редакция № 8: 2018-07-24 11:39:26
Изображение
ВЕА 938
А) България / Ат. Бояджиев, т. Галка Барбова, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ан. Милева (1.45)
Септемврийци / ***, т. Хр. Кърпачев - изп. АПБРТ, дир. М. Милков (2.20)
Чавдарци / ***, т. Хр. Кърпачев - изп. БХК "Светослав Обретенов" и СО на БТР, дир. Г. Робев (2.05)
Какъв да стана / Г. Костов, текст К. Воденичарова, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ан. Милева (2.25)
Детство - это я и ты / Ю. Чичков, т. М. Пляцковски - изп. Голям детски хор на Всесъюзното радио и централната телевизия, худ. рък. Виктор Попов и СО, дир. Юрий Силантиев (5.50)
Да са здрави децата / Б. Карадимчев, т. Х. Харалампиев - изп. "Пим-Пам", дир. Б. Карадимчев (1.00)
Топките / Б. Карадимчев, т. Ал. Петров - изп. "Пим-Пам", дир. Б. Карадимчев (1.55)
Пред паметника на героя / Т. Попов, т. Стоян Ангелов - изп. хор "Бодра смяна", дир. Л. Бочева, съпр. орк. (2.25)

В) Слънце е нашата Партия / Д. Петков, т. Н. Зидаров - изп. БХК "Светослав Обретенов" и орк., дир. Г. Робев (2.45)
Блян / П. Хаджиев, текст Ив. Генов, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ан. Милева (2.10)
Край Босфора шум се вдига / обр. Н. Братанов, т. Ив. Вазов - изп. БХК "Светослав Обретенов" и СО на БТР, дир. В. Казанджиев (2.45)
Ивка-работливка / Ал. Текелиев, т. Ив. Рудников - изп. детски хор и орк., дир. Ив. Пантелеев (1.30)
Химн на Кирил и Методий / П. Пипков, т. Ст. Михайловски - изп. Детски хор на БТР, дир. Хр. Недялков (2.10)
Игра / Вл. Шаински, т. Р. Рождественски - изп. Детски хор на БТР, дир. Хр. Недялков, на рояла Виолета Петрова (2.15)
Ваканция / Г. Костов, текст М. Попова, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ан. Милева (2.25)
Димитров, пионерия, родина / П. Стоянов, текст Г. Струмски, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ан. Милева (1.15)
Марш на Асамблеята / Ал. Райчев, т. О. Орлинов - изп. детски хор на БТР и СОБТР, дир. В. Райчев (2.20)
Песен из филма "На всеки километр" / П. Ступел - Ат. Бояджиев, т. Н. Вълчев - изп. К. Карагеоргиев с орк. на БТР, дир. В. Стефанов (1.35)
Песен из филма "Капитан Петко войвода" - изп. Васил Михайлов (1.30)
melodist / 2017-07-29 19:55:53 / Редакция № 8: 2022-02-23 19:32:02
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:29:29
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:29:40
Изображение
ВЕА 939
А) Прехвръкна птичка - изп. хорът на ДАНПТ "Филип Кутев", обр. и дир. Филип Кутев (1.55)
Рипни, Калинке, да тропниме - изп. Надежда Хвойнева с орк. на АНПБРТ, обр. Коста Колев, дир. Боян Нанков (3.00)
Изгряла е месечинка - изп. Верка Сидерова с орк., обр. Стефан Кънев, дир. Иван Кирев (3.25)
Що ми домилело, мамо - изп. Шопски АВПТ, обр. Георги Бояджиев, дир. Емил Колев (2.10)
Аз съм българче / Т. Попов, т. Ив. Вазов - изп. Представителен Детски Хор "Орфей" - Хасково, дир. Б. Бонев (2.50)
Септемврийчета - внучета на септемврийци / П. Стоянов, т. Г. Струмски - изп. Представителен Детски Хор "Дружна песен" - Сливен, дир. Методи Григоров и СОБТР, дир. Стоян Ангелов (6.25)

В) Скоропоговорка из Картини от България / В. Казанджиев - изп. Камерен Ансамбъл "Софийски солисти", дир. Васил Казанджиев (1.45)
Родина слышит / Дм. Шостакович, т. Е. Долматовски - изп. Хор на съветската телевизия и радио, дир. Кл. Птица (3.10)
Родна песен нас навек ни свързва / Добри Христов - изп. БХК "Светослав Обретенов", дир. Георги Робев (1.05)
IV-та част из Симфония № 1 / Никола Атанасов - изп. СОБРТ, дир. Влади Симеонов (6.00)
Из мюзикъла "Вълкът и седемте козлета" / Ал. Владигеров, т. Д. Димитров: а) Изпитна песен на страшния вълк - изп. Коста Цонев, б) Утринна гимнастика - изп. Н. Бинев, К. Цонев, В. Чобанова, Т. Колев и Ас. Ангелов, в) Ария на Славей горски - изп. Николай Бинев. Съпр. СО на БТР, дир. Александър Владигеров (8.20)
melodist / 2017-07-29 20:03:02 / Редакция № 4: 2022-02-23 19:29:10
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:30:54
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:31:03
Изображение
ВЕА 940
А) Из мюзикъла "Който не работи, не трябва да яде" / Жул Леви, т. Сабина Тянкова: а) Песен на Галунините родители, б) Песен на одумниците, в) Песен на Галуна - изп. Людмила Чешмеджиева, Арон Аронов и хор "Български славей", дир. Светлана Неделчева (3.40)
На Елиза / Л. ван Бетховен - изп. Николай Евров - пиано (3.45)
Музикален момент / Фр. Шуберт - изп. Дамски камерен оркестър-София, дир. Росица Баталова (1.50)
Рондо из соната № 11 / В. А. Моцарт - изп. Глен Гулд - пиано (3.55)
Бадинера из сюита № 2 / Й. С. Бах - изп. Ал. Корнеев с Московски камерен оркестър (1.35)
Срамежливият и нахалният / Д. Тъпков - изп. Ансамбъл от ударни инструменти (2.50)
VIII-ма ч. от сюитата из балет а Кармен / Бизе - Шчедрин - изп. оркестърът на Болшой театър, дир. Генадий Рождественски (2.50)

В) Сюита от детски песни / Петър Карагенов - изп. Младежки оркестър, солист Светослав Карагенов, дир. Емил Янев (7.52)
Песен на Солвейг из сюитата "Пер Гинт" / Едвард Григ - изп. Пловдивска Държавна Филхармония, дир. Руслан Райчев (2.30)
Ана-Мързелана / Г. Димитров, т. Ас. Босев - изп. Хор "Бодра смяна", дир. Лиляна Бочева (2.00)
Детска асамблея / Хр. Недялков, т. Хр. Колев - изп. ДХБТР, др. Христо Недялков, на рояла - Виолета Петрова (3.00)
Знаме на мира / Ал. Михайлов, т. Пл. Дионисиев, ар. Ст. Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ангелина Милева (1.30)
Всички земни посоки си подават ръка / П. Ступел, т. Р. Василев - изп. Детска вокална група, дир. Стефан Рибаров (4.40)
melodist / 2017-07-29 20:14:53 / Редакция № 6: 2022-02-23 19:24:44
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:33:43
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:33:52
Изображение
ВЕА 941
А) Вариации и фуга върху тема от Пърсел / Б. Бритън - изп. СОБТР, дир. Васил Стефанов (17.00)
Песен за свободата / М. Теодоракис, б. т. Г. Струмски, ар. Стефан Рибаров - изп. "Сребърни звънчета", дир. Ангелина Милева (2.45)

В) Заплакала е гората - изп. Йовчо Караиванов, обр. и дир. Коста Колев (5.15)
Полегнала е Тодора - изп. ДАНПТ "Филип Кутев", обр. и дир. Филип Кутев (3.20)
Излел е Делю хайдутин - изп. Надежда Хвойнева и орк, обр. и дир. Коста Колев (3.45)
Я, Денице, девойко - изп. Сестри Бисерови (1.05)
Дунавско хоро / Д. Илиев - изп. Представителен духов оркестър на ж.п. войски, дир. Христо Тонев (3.40)
Кукерски мелодии - изп. Костадин Варимезов - гайда с орк. на АНПБТР, обр. и дир. Коста Колев (2.55)
През гора вървяха - изп. Йовчо Караиванов с орк. на АНПБТР, обр. Боян Нанков, дир. Стефан Мутафчиев (1.50)
melodist / 2017-07-29 20:19:03 / Редакция № 5: 2022-02-23 19:20:27
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:35:46
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:35:54
Изображение
ВЕА 942
А) Бела съм, бела, юначе - изп. Радка Кушлева с орк., обр. и дир. Христо Тодоров (4.05)
Родопска китка - изп. Родопски гайдарски оркестър, дир. Апостол Кисьов (8.10)
Каладжийска ръченица - изп. Никола Ганчев - кавал с ОАНПБТР, обр. Ал. Йосифов, дир. Хр. Тодоров (3.50)
Нягол на Милка думаше - изп. Вълкана Стоянова, съпр. на кавал Никола Ганчев (4.15)

В) Стратийовата майчица - изп. Калинка Згурова с орк., обр. Стефан Кънев, дир. Емил Колев (3.40)
Мало село рано вечеряло - изп. Женска певческа група от с. Бистрица (3.25)
На пояс (Шопско хоро) (2.30)
Право тракийско хоро (2.45)
Ръка (Добруджанско хоро) (2.20)
Игра на двамина (Пиринско хоро) (2.15)
изп. орк. на ДАНПТ "Ф. Кутев", обр. и дир. Михаил Йорданов
melodist / 2017-07-29 20:24:12 / Редакция № 5: 2022-02-23 19:17:57
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:37:48
Изображение
melodist / 2018-04-27 20:38:00
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
АПБРТ  153