Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
2
2 участника имат този албум
ВКА 1159
1972, дата на запис: 1972
melodist / 2017-03-25 00:58:34 / Редакция № 5: 2023-01-02 17:53:28
Изображение
Страна А
Сергей Прокофиев. Соната No 2 за цигулка и пиано Оп. 94.
1. Moderato (6.35)
2. Scherzo. Presto (4.25)
3. Andante (3.40)
4. Allegro con brio (7.00)
Паул Хиндемит. Соната No 1 за цигулка и пиано Оп. 11 (10.35)
1. Бодро. 2. В темпо на бавен, тържествен танц

Страна В
Игор Стравински. Сюита върху теми от Перголези
1. Интродукция (3.00)
2. Серенада (3.50)
3. Тарантела (2.05)
4. Гавот с вариации (4.40)
5. Менует и финал (4.00)
melodist / 2017-03-25 00:59:28 / Редакция № 4: 2023-01-02 17:56:42
Изображение
melodist / 2019-08-31 22:17:23
Изображение
melodist / 2019-08-31 22:17:32
Изображение
melodist / 2019-09-08 17:06:47 / Редакция № 1: 2019-09-08 17:07:17
Изображение
melodist / 2019-09-08 17:06:53 / Редакция № 1: 2019-09-08 17:07:45
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 18:01:12
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 18:01:18
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 18:01:22
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка