Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Сергей Прокофиев. Соната No 2 за цигулка и пиано Оп. 94.
1. Moderato (6.35)
2. Scherzo. Presto (4.25)
3. Andante (3.40)
4. Allegro con brio (7.00)
Паул Хиндемит. Соната No 1 за цигулка и пиано Оп. 11 (10.35)
1. Бодро. 2. В темпо на бавен, тържествен танц

Страна В
Игор Стравински. Сюита върху теми от Перголези
1. Интродукция (3.00)
2. Серенада (3.50)
3. Тарантела (2.05)
4. Гавот с вариации (4.40)
5. Менует и финал (4.00)