Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВАА 497
дата на запис: 1966
melodist / 2017-07-19 21:58:32 / Редакция № 3: 2022-10-15 01:36:56
Изображение
Страна А
Сцена от "Вълци и овце" - Н. Островски, участвува и Борис Сарафов (10.20)
Сцена от "Херцогинята от Падуа" - О. Уайлд, участвува и Йордан Матев, реж. Мария Вълчанова (10.15)

Страна Б
Сцена от "Три сестри" - А. Чехов, участува и Виктор Георгиев (4.35)
Сцена от "Майка на своите деца" - А. Афиногенов, участвуват и Виктор Георгиев, Любомир Киселички, Михаила Тихова (8.45)
Монолог от "Голямото завръщане" - Ив. Радоев, реж. Мария Вълчанова (5.15)
melodist / 2017-07-19 21:59:46 / Редакция № 6: 2022-04-13 12:29:17
Изображение
gramophone / 2022-04-13 09:15:16 / Редакция № 1: 2022-05-14 20:30:30
Изображение
gramophone / 2022-04-13 09:15:28 / Редакция № 1: 2022-05-14 20:30:43
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка