Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Сцена от "Вълци и овце" - Н. Островски, участвува и Борис Сарафов (10.20)
Сцена от "Херцогинята от Падуа" - О. Уайлд, участвува и Йордан Матев, реж. Мария Вълчанова (10.15)

Страна Б
Сцена от "Три сестри" - А. Чехов, участува и Виктор Георгиев (4.35)
Сцена от "Майка на своите деца" - А. Афиногенов, участвуват и Виктор Георгиев, Любомир Киселички, Михаила Тихова (8.45)
Монолог от "Голямото завръщане" - Ив. Радоев, реж. Мария Вълчанова (5.15)